Sistem de Management de Mediu

ISO 14001


Certificarea  ISO 14001:2004 reprezinta, in fapt, o confirmare a competentei/capabilitatii managementului de a administra/gestiona aspectele referitoare la mediu (ceea ce poate influenta mediul).

Prin sistem de management al mediului intelegem un mod de administrare a organizatiei prin care se tin sub control aspectele de mediu (acele elemente care pot influenta mediul). Standardul ISO 14001:2004 cuprinde cerinte referitoare la diverse activitati desfasurate in cadrul organizatiei, cum ar fi: identificarea aspectelor de mediu, evaluarea conformari, tratarea neconformitatilor referitoare la mediu etc…

Certificarea ISO 14001 :2004 reprezinta, in fapt, o confirmare a competentei/capabilitatii managementului de a administra/gestiona aspectele referitoare la mediu astfel incat impactul adus mediului (modificarile aduse mediului de organizatie) este treptat diminuat, eliminat sau tinut sub control.

Standardul prezinta cerinte pentru organizatii de a indentifica orice impact asupra mediului si aspectele asociate, si apoi sa implementeze actiuni pentru a imbunatati activitatile, cu prioritate in zonele cu aspecte semnificative. ISO 14001 :2004 prevede cea ma buna practica pentru un management activ al impactului asupra mediului al organizatiei. La fel ca si certificarea ISO 9001 in domeniul calitatii, certificarea conform cerintelor ISO 14001 devine absolut necesara pentru a ramane competitiv pe piata. Legislatia in vigoare din Romania prevede obligativitatea implementarii standardelor de certificare a calitatii ISO 9000 si a celui de certificare a managementului de mediu ISO 14000 incepand cu anul 2002, cel putin pentru companiile care executa lucrari din domeniul energiei electrice sau a gazelor naturale. Cu toate ca certificarea ISO 14001 a sistemului de management de mediu nu implica ideea ca produsele firmei sunt “prietenoase mediului” (environmental friendly) , faptul ca producatorul sau prestatorul de servicii este consecvent in eforturile sale de reducere a impactului propriu asupra mediului, poate convinge clientii sa-l aleaga pe respectivul furnizor inaintea altor concurenti.

Standardul international ISO 14001:2004 – Sistem de management de mediu – este un standard generic, este aplicabil oricarui tip de organizatie.

Eliberat de catre un organism de certificare ACREDITAT, certificatul asigura clientii ca pot avea incredere in faptul ca entitatea minimizeaza activ impactul asupra mediului prin activitatile, produsele si serviciile sale.

Comments are closed.