Curs SCIM

Curs practic / interactiv 100%

autorizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări

 

CONTROLUL INTERN MANAGERIAL

Soluţia pentru un management performant în entităţile publice

  

De ce Sistemul de Control Intern Managerial?  Cum să trecem de la starea actuală la starea dorită folosind un sistem de management modern şi performant?

 

 • Ce este un obiectiv? Ce este managementul prin obiective?

 • Care sunt obiectivele organizației și compartimentului în care lucrezi?

 • Care sunt obiectivele tale, ca angajat?

 • Cum facem ca obiectivele organizației să devină realitate?

 • Ce sunt riscurile? Cum afecteaza ele indeplinirea obiectivelor? Cum prevenim si gestionam ricurile?

 • Managementul performanței: ce, cum și de ce?

 

Cum ar fi să înţelegi ce este şi cum funcţionează SISTEMUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL?

 

Ei bine, acum, toate acestea sunt posibile, ușor de învățat și de aplicat:

 • Vă propunem un mod activ de a învăţa, bazat pe experienţa noastră practică

 • Vă propunem o experienţă unică alături de traineri – consultanţi cu experienţă.

 • Un curs care iese din tiparele cursurilor clasice cu predare de definiții și clasificări, trecând în latura practică, construind pe exemple și moduri concrete de acțiune precum și pe modalități de optimizare a activităților în instituția dumneavoastră.

 • Un curs interactiv 100%, cu rezultate reale şi obiective realizabile. 

 

Care sunt noile cerinţe ale Controlului Intern Managerial stabilite prin Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 400/2015?

cum funcţionează, care e scopul, cum se implementează SISTEMUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL, astfel încât să nu fie doar o grămadă de documente mai mult sau mai puţin aplicabile, vă invităm la cursul practic: 

 

CONTROLUL INTERN MANAGERIAL = Soluţia pentru un management performant în entităţile publice 

 

CE VEI ÎNVĂŢA / Obiectivele noastre:

 • Să înțelegi cum se integrează Controlul Intern în sistemul de management al instituției, astfel încât să crească valoarea ambelor;

 • Să cunoşti cerinţele/modul de întocmire al Programul de dezvoltare al Sistemului de Control Intern Managerial, pentru a-l face instrument de lucru în vederea îndeplinirii obiectivelor;

 • Să stabileşti obiective generale şi specifice SMART şi indicatorii de performanţă asociaţi acestora, în funcție de viziunea pe termen lung și a misiunii instituției;

 • Să transformi obiectivele în proiecte planificate, cu resurse alocate, termene și responsabilități, iar planificarea în realitate;

 • Să identifici şi să evaluezi riscuri, să stableşti măsuri de gestiune a riscurilor, pentru ca registrul de riscuri să devină un instrument de diminuare a incertitudinilor și de maximizare a oportunităților;

 • Să elaborezi proceduri de sistem și operaţionale, astfel încât activitățile asociate posturilor să fie transparente și eficiente.

 

TRAINERI: 

 • Constantin POP, Business trainer, Coach, Formator de formatori, manager de proiect, autor al acestui training, consultant senior în management public. Formator cu o vastă pregătire şi experienţă în domeniu, cu o vastă experiență în formarea adulților și în management organizațional (management strategic, management operațional, managementul resurselor umane și leadership).

 

La finalul cursului, in urma promovarii examenului, participantii vor primi un certificat de absolvire cu recunoastere nationala si internationala, emis de AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CALIFICARI ( MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE SI CERCETARII STIINTIFICE si MINISTERUL MUNCII, PROTECTIEI SOCIALE SI FAMILIEI ) pentru specializarea MANAGER AL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL RISCULUI Cod COR 325708.

 

 

In cazul in care considerati ca nu au fost indeplinite obiectivele cursului, va vom returna intreaga suma achitata.  Solicitarea de rambursare va trebui facuta inaintea sustinerii examenului de absolvire a cursului.

 

 

Legislatia cu privire la necesitatea participarii la cursuri in domeniul controlului intern managerial:

 

 • ORDINUL SECRETARULUI GENERAL AL GUVERNULUI NR. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, modificat prin OSGG 200/2016, conține prevederi experse privind cunoasterea și aplicarea prevederilor controlului intern managerial:

 • 3.2.1. ”Conducătorul entităţii publice şi salariaţii dispun de cunoştinţele, abilităţile şi experienţa care fac posibilă îndeplinirea eficientă şi efectivă a sarcinilor, precum şi buna înţelegere şi îndeplinire a responsabilităţilor legate de controlul intern/managerial”

 

 • ORDINUL NR. 762 DIN 31 MARTIE 2015 pentru stabilirea domeniilor prioritare de formare profesională pentru administraţia publică1 (1) Domeniile prioritare de formare profesională pentru administraţia publică, pe baza rezultatelor analizei nevoilor de instruire identificate la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice şi a priorităţilor strategice ale administraţiei publice, rezultate din documente programatice adoptate de Guvernul României, sunt:

 1. c) sistemul de control intern/managerial în entităţile publice;

 • STRATEGIA PENTRU CONSOLIDAREA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 2014 – 2020, prin care Guvernul Romaniei are ca Obiectiv General II: Implementarea unui management performant în administrația publică, iar ca Obiectiv Specific II.5.1: Creșterea gradului  de  utilizare  a  sistemului  de  control  intern/managerial (standardelor de management) în administrația publică. Conform Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014-2020, acest lucru se va realiza și prin elaborarea  unei  analize  cu  privire  la  stadiul  implementării  sistemului  de  control intern/managerial la nivelul entităţilor publice centrale şi locale şi a nevoilor de training pentru personalul cheie implicat în implementarea SCI/M.

 • STRATEGIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE PE PERIOADA 2016-2020, PARTEA 1: Obiectiv specific: Consolidarea integrităţii instituţionale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc şi a standardelor de control managerial intern

 

Pentru informatii si detalii suplimentare va stam la dispozitie la telefon  0723 798 793, e-mail: office@certifica.ro.

Comments are closed.